Randomizowana próba letrozolu u kobiet po menopauzie po pięciu latach terapii tamoksyfenem we wczesnym stadium raka piersi ad 5

Nawroty pierwotnych nowotworów i nowe nowotwory piersi z przednim konturem. W nieplanowanej analizie podgrupy działanie letrozolu było co najmniej tak samo duże u kobiet z chorobą węzłów chłonnych (współczynnik ryzyka nawrotu lub przeciwstronnego raka piersi, 0,47; P = 0,005), jak u osób z chorobą z dodatnim węzłem (współczynnik ryzyka, 0,60; P = 0,003). Tabela 2 pokazuje miejsca nawrotu; było mniej miejscowych i odległych nawrotów oraz mniej nowych guzów pierwotnych w przeciwległej piersi w grupie letrozolu niż w grupie placebo. Tabela 3. Tabela 3. Przyczyny śmierci. Tabela 4. Tabela 4. Bez chorób i całkowita przeżywalność w latach od do 4. Wśród 25 kobiet, które miały tylko miejscowe nawroty w piersiach ipsilateralnych, 4 miało raka przewodowego lub zrazikowego in situ (wszystkie w grupie placebo), a wśród 40 kobiet, u których pierwotne nowotwory rozwinęły się w przeciwległej piersi, 6 miało raka przewodowego lub zrazikowego in situ (1 w grupie letrozolu i 5 w grupie placebo). Zgłoszono siedemdziesiąt trzy zgony (31 w grupie letrozolu i 42 w grupie placebo) (tabela 3 i wykres 1B). Szacowany czteroletni ogólny wskaźnik przeżycia wynosił 96 procent w grupie letrozolu i 94 procent w grupie placebo. Współczynnik ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w grupie letrozolu w porównaniu z grupą placebo wynosił 0,76 (przedział ufności 95%, 0,48 do 1,21, P = 0,25). Tabela 4 pokazuje wskaźniki przeżycia wolnego od choroby i ogólnego czasu przeżycia do roku 4.
Bezpieczeństwo
Tabela 5. Tabela 5. Zdarzenia niepożądane podczas badania. W Tabeli 5 przedstawiono dane dotyczące bezpieczeństwa i działania toksycznego u pierwszych 4299 kobiet biorących udział w badaniu. Działanie toksyczne dotyczyło głównie stopnia 1. lub 2. Uderzenia gorąca, zapalenie stawów, bóle stawów i bóle mięśni występowały częściej w grupie letrozolu niż w grupie placebo (P <0,05 dla wszystkich porównań). Krwawienie z pochwy występowało częściej w grupie placebo (p = 0,01). Łącznie 4,5 procent kobiet w grupie letrozolu zaprzestało leczenia z powodu działania toksycznego, w porównaniu z 3,6 procent kobiet w grupie placebo; różnica nie była znacząca (P = 0,11). W przybliżeniu jednakowa liczba kobiet w grupie letrozolu (256) i grupie placebo (254) zdecydowała się na przerwanie leczenia.
Obserwowano tendencję do częstszego zgłaszania nowo zdiagnozowanej osteoporozy w grupie letrozolu niż w grupie placebo (p = 0,07). Nieco więcej kobiet w grupie letrozolu miało co najmniej jedno zdarzenie sercowo-naczyniowe lub nowe złamanie kości, ale żadna różnica między grupami nie była istotna (odpowiednio P = 0,40 i P = 0,24).
Dyskusja
Porównano leczenie z letrozolem, inhibitorem aromatazy, z placebo u zdrowych kobiet z wcześniej leczonym wczesnym rakiem piersi. Leczenie przeprowadzono w latach od 5 do 10 po rozpoznaniu – okres, w którym dalsza terapia tamoksyfenem nie jest korzystna, ale gdy występują nawroty raka piersi. Kilka innych badań porównujących inhibitory aromatazy z tamoksyfenem jako terapią adiuwantową przez pierwsze pięć lat po zdiagnozowaniu lub badaniu trwają inhibitory aromatazy stosowane w sekwencji z tamoksyfenem.25 Wstępne wyniki próby Arimidex, Tamoxifen, Alone lub Combination (ATAC) pokazują, że czas przeżycia wolnego od choroby jest dłuższy w przypadku anastrozolu niż w przypadku tamoksyfenu, 26 jednak terapia tamoksyfenem nadal uważany jest za dopuszczalny standard opieki.27,28
Stwierdziliśmy istotną poprawę przeżycia wolnego od choroby, w tym znaczne zmniejszenie częstości odległych przerzutów w grupie letrozolu w porównaniu z grupą placebo; wskaźnik zgonów z powodu raka piersi był prawie o połowę krótszy
[przypisy: medyk rzeszów rejestracja, ob cena badania, stomatolog toruń cennik ]
[hasła pokrewne: myconolak, półpasiec ile trwa, rvg ]