Perspektywiczna analiza 1518 Laparoskopowych Cholecystectomies – The Southern Surgeons Club ad

Konwersję zdefiniowano jako rezygnację z cholecystektomii laparoskopowej, a następnie konwencjonalne nacięcie brzucha w celu zakończenia procedury lub zarządzania niepożądanym zdarzeniem. Wyniki zostały przeanalizowane przez Departament Biometrii i Statystyki Duke University. Dane o całkowitych i specyficznych komplikacjach i przekształceniach poddano analizie tabeli kontyngencji za pomocą testu chi-kwadrat lub dokładnego testu Fishera, w zależności od liczby w najmniejszych komórkach. Wszystkie kierunkowe wartości P były dwustronne. Ważone i nieważone analizy wariancji stosowano do środków na czas operacji i długość pobytów w szpitalu. Uważa się, że ważone analizy lepiej odzwierciedlają ogólne doświadczenia i dlatego są tu zgłaszane, chociaż oba typy analiz dały podobne wyniki.
Uczestnicy
Uczestniczące grupy chirurgiczne ćwiczyły w następujących stanach: Maryland (jedna grupa), Wirginia (dwie), Północna Karolina (trzy), Południowa Karolina (jedna), Gruzja (dwie), Alabama (dwie), Missisipi (jedna), Tennessee ( trzy), Kentucky (jeden), Luizjana (dwa) i Floryda (dwa). Dziesięć grup praktykowanych w ośrodkach akademickich i 10 w prywatnych szpitalach. Grupy akademickie wynosiły średnio 2,4 chirurdzy na grupę (zakres od do 8), a grupy prywatne ćwiczyły średnio 3,5 chirurgów na grupę (zakres od 2 do 8).
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Dystrybucja 1518 cholecystektomii laparoskopowych wśród chirurdzy akademickich i prywatnych. 20 grup chirurgicznych zgłosiło wykonanie łącznie 1518 cholecystektomii laparoskopowych w leczeniu choroby pęcherzyka żółciowego (Tabela 1). Z tej sumy 758 (49,9%) zostało wykonanych w szpitalach akademickich i 760 (50,1%) w prywatnych szpitalach.
Pacjenci
Pacjentki w wieku 47 lat (zakres od 8 do 98) i 74,9 procent stanowiły kobiety. Piętnaścieset jeden pacjentów (98,9 procent) miało objawy sugerujące choroby pęcherzyka żółciowego – tj. Ból brzucha, żółtaczka lub zapalenie trzustki w wywiadzie. Czternaścieset sześćdziesięciu pacjentów (96,2%) miało kamicę żółciową, a 58 (3,8%) nie. Trzynaścieset siedemdziesięciu dwóch pacjentów (90,4 procent) miało gruby anatomiczny lub histologiczny dowód przewlekłego lub minimalnego zapalenia pęcherzyka żółciowego w czasie operacji, a 146 (9,6 procent) miało objawy ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego. Szesnastu pacjentów miało żółtaczkę w wywiadzie, a 27 miało niedawną lub odległą historię zapalenia trzustki.
Procedury przedoperacyjne
Najpopularniejszą metodą dokumentowania nieprawidłowości pęcherzyka żółciowego przed zabiegiem była ultrasonografia, którą wykonano u 1465 pacjentów (96,5%). Przedoperacyjną cholangiografię wykonano u 64 pacjentów (4,2%); 63 z cholangiogramów były endoskopowe, a jeden był połączonym przezskórnym endoskopowym cholangiogramem.
Techniki operacyjne
Dwanaście grup początkowo stosowało wycinanie laserowe jako główny sposób usuwania pęcherzyka żółciowego ze złoża wątrobowego. Siedem z 12 grup zmieniło się w kauteryzację samodzielnie, ponieważ ich członkowie stali się bardziej zaawansowani w stosowaniu procedury laparoskopowej. Całkowita liczba cholecystektomii laparoskopowych wykonanych przy użyciu wycinania laserowego wyniosła 441 (29,1%); 314 z nich wykonano laserem fosforanowym potasowo-tytanowym i 127 laserem neodymowym: laserem itrowo-aluminiowym
[patrz też: medyk rzeszów rejestracja, terapia uzależnień warszawa nfz, półpasiec ile trwa ]