Pęknięcie w obrębie jamy brzusznej: zagrażająca życiu przyczyna krwotoków cz. 2

width=300Krwotoczne puchliny brzuszne definiuje się jako płyn puchlinowy z liczbą czerwonych krwinek wynoszącą 10 000 komórek / μL lub większą. Niedobory krwotoczne nie są łagodne i wiążą się ze zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością. W marskości może dojść do puchliny krwotocznej z powodu przewlekłego lub ostrego krwawienia z pękniętego odcinka wątrobowokomórkowego, wycieku ze spłaszczonego łożyska naczyniowego lub z pękniętych naczyń limfatycznych lub żylaków.

Nadciśnienie wrotne tworzy krążenie oboczne i żylaki, które służą jako funkcjonalne zespolenia między portalem a układowym krążeniem i są najczęściej spotykane w przełyku lub okolicy okołopępkowej (caput medusa) lub doodbytniczo. Jednak mogą również tworzyć się w przestrzeniach wewnątrz brzucha lub przestrzeni zaotrzewnowej. Pęknięcie tych żylaków w jamie brzusznej jest rzadką, ale zagrażającą życiu przyczyną puchliny krwotocznej. Częstość występowania jest trudna do oszacowania ze względu na związaną z nią wysoką śmiertelność i częste krwawienia w lokalizacji naczynia w celu postawienia diagnozy. W badaniu retrospektywnym oszacowano częstość występowania na 19% .
[patrz też: galgant cena, medyk rzeszów rejestracja, ultradźwięki przeciwwskazania ]