Opieka na zakończenie życia i skutki żałoby dla opiekunów rodzin osób z demencją czesc 4

Poziomy opieki domowej zapewnionej 217 pacjentom z demencją. Liczba lat sprawowania opieki wahała się od mniej niż roku do 40 lat. Mediana liczby lat opieki w momencie włączenia do badania wyniosła trzy (tabela 2). Połowa opiekunów zgłosiła, że spędza co najmniej 11 godzin tygodniowo, pomagając pacjentom w codziennych czynnościach i co najmniej 35 godzin tygodniowo, pomagając w instrumentalnych czynnościach dnia codziennego. Ponad połowa (59,0%) opiekunów twierdzi, że czuje się na służbie 24 godziny na dobę ze względu na obowiązki związane z opieką. Mediana punktów za obciążenie dla opiekunów, zgodnie z listą poprawionych problemów z pamięcią i zachowaniem, wynosiła 12 (z możliwej liczby 96 punktów). Wynik ten jest równoznaczny z tym, że albo bardzo niepokoją trzy problemy związane z zachowaniem pacjenta (np. Problemy z pamięcią, zachowanie niebezpieczne dla siebie, agresja i niewłaściwe rozmieszczenie obiektów) lub umiarkowanie zaniepokojony sześcioma problemami w zachowaniu. Z 56 opiekunów, którzy byli zatrudnieni poza domem, 27 (48,2%) musiało skrócić czas pracy ze względu na wymagania związane z opieką. Z całej kohorty 217 opiekunów, 39 (18,0 procent) przestało pracować, aby zapewnić opiekę.
Najpowszechniejszymi oficjalnymi usługami opieki zdrowotnej stosowanymi przed śmiercią pacjenta były usługi lekarzy; 57,6 procent opiekunów i 64,4 procent pacjentów odwiedziło lekarza w miesiącu poprzedzającym ostatnią ocenę przed śmiercią pacjenta. Prawie połowa (45,6%) opiekunów korzystała z usług pomocy domowej. Opiekunowie otrzymali także pomoc z nieoficjalnych źródeł – 56 procent otrzymało pomoc od innych członków rodziny.
Odpowiedzi opiekunów na śmierć pacjenta
Ponad 90 procent opiekunów wskazało, że wierzyli w jakiś sposób lub bardzo, że śmierć przyniosła pacjentowi ulgę, a 72,0 procent stwierdziło, że było to dla niej w pewnym stopniu ulgą. Większość opiekunów (68,5%) stwierdziło, że byli przygotowani na śmierć pacjenta. Na pytanie, czy pacjent odczuwał ból w ostatniej ocenie przed śmiercią, 62,6 procent opiekunów zgłosiło, że pacjent cierpiał często lub przez cały czas .
Z 215 opiekunów, dla których dostępne były dane, 21,4 procent zgłosiło skorzystanie z usług związanych z żałobą po śmierci pacjenta, a 14,4 procent zgłosiło, że potrzebuje takich usług. Wśród osób, które zgłosiły potrzebę pomocy, najczęściej stosowanymi rodzajami pomocy były grupy wsparcia dla rodziny (65,5% opiekunów) i indywidualne doradztwo (53,3%).
Rycina 1. Ryc. 1. Zmiany poziomów objawów depresyjnych według Centrum Badań Epidemiologicznych Skala depresji (CES-D) Wyniki wśród 217 opiekunów w tygodniach po śmierci pacjenta. Przed śmiercią średni wynik CES-D wśród opiekunów wynosił 15,8. Wyniki na tej skali wahają się od 0 do 60, przy czym wyższe wyniki wskazują na więcej objawów depresji.
W ostatniej ocenie przed śmiercią pacjenta (przerwa mediana, 15 tygodni), średni wynik CES-D wynosił 15,8 . 11,7 (mediana, 13), a 42,9% opiekunów miało wyniki powyżej 15 lat. W chwili śmierci pacjenta , średni wynik CES-D wzrósł do 22 (ryc. 1), ale w ciągu 15 tygodni wyniki spadły do poziomu zbliżonego do poziomu przedurodzeniowego (średnia, 16,2 . 12,3, mediana, 14)
[hasła pokrewne: lekarz medycyny pracy warszawa cena, półpasiec ile trwa, gabinet ortodontyczny warszawa ]
[przypisy: procto hemolan control, olx labrador, terapia uzależnień warszawa nfz ]