Mutacja białka prionowego u libijskich Żydów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba ad 7

Wielu z nich mieszka teraz w izraelskich miastach Aszkelon i Natania. Natomiast milion Żydów sefardyjskich z Maroka jest obecnie rozproszonych w całym Izraelu. Częstość występowania choroby Creutzfeldta-Jakoba w tej dużej społeczności marokańskich Żydów nie jest wyższa niż rozpowszechnienie na całym świecie, około jednego do dwóch przypadków na milion mieszkańców. Plaga choroby Creutzfeldta-Jakoba w małej społeczności libijskich Żydów żyjących w Izraelu jest szczególnie widoczna na tym tle, teraz osiągając bezprecedensowy wskaźnik jednej nowej sprawy co drugi miesiąc w ciągu ostatnich dwóch lat. Duża grupa przypadków choroby Creutzfeldta-Jakoba w Czechosłowacji jest związana z haplotypem 200-lizynowym białka prionowo-białkowego22, ale wydaje się, że nie ma wspólnego pochodzenia pomiędzy libijskimi Żydami a Słowakami z zaburzeniem. Mutacja 200 lizyny kodonu mogła wynikać z deaminacji deoksycuanozyny fosforanu deoksycytydyny, a następnie z deoksytymidyno-fosforanowej deoksyguanozyny (w ujemnej nici DNA). Ta mutacja, która często występuje w ssaczym DNA, 29 mogłaby wyjaśnić, w jaki sposób ta sama mutacja rozwinęła się niezależnie w dwóch geograficznie oddzielnych populacjach.
W niektórych rodzinach libijskich Żydów pojawienie się objawów choroby Creutzfeldta-Jakoba miało miejsce w młodszym wieku w kolejnych pokoleniach. Zjawisko to, zwane antycypacją, zaobserwowano w innych chorobach, w tym w chorobie Huntingtona30 i dystrofii miotonicznej. Obserwowano to również u myszy niosących transgenów prion-białko zawierających kodon podstawienie leucyny 101, mysi odpowiednik kodonu 102 prionu substytucja leucyny-genu-białka związana z chorobą Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera.32 Mechanizm molekularny, za pomocą którego następuje antycypacja, nie jest zrozumiany.
Stwierdzenie, że Pacjent 6 (tabela i ryc. 6) było homozygotyczne względem kodonu 200 haplotypu lizyny z genem prionu i wykazywał objawy kliniczne podobne do objawów u pacjentów heterozygotycznych, dowodzi, że podobnie jak choroba Huntingtona, 33 odziedziczyła choroba Creutzfeldta-Jakoba wykazuje pełną dominację fenotypową. Pokazuje również, że normalna kopia genu białka prionowego nie jest wymagana dla żywotności płodów lub prawidłowego wzrostu i rozwoju przez młodą dorosłość. Wreszcie, argumentuje przeciwko możliwości, że choroba jest wywoływana u pacjentów heterozygotycznych, gdy recesywna mutacja somatyczna wyłącza allel prionowo-białkowy typu dzikiego.
Dwóch członków rodziny M (osobnicy V-15 i V-23, odpowiednio 68 i 66 lat) mają kodon prionowo-proteinowy haplotypu 200 lizyny, ale bez objawów choroby do tej pory (Fig. 5). Jedną z interpretacji tego odkrycia jest to, że mutacja 200 kodonu prion-białko jest niewystarczająca do spowodowania choroby. Alternatywnie, inne geny opóźniające początek choroby mogą być obecne, ponieważ wiadomo, że geny zarówno połączone, jak i niezwiązane z genem białka prionu wpływają na czas inkubacji trzęsawki u myszy.34 35 36 37 38
Trzy inne mutacje w genie prion-białko są związane z chorobą. Kodon 102 podstawienie leucyny jest genetycznie związany z chorobą Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera z wynikiem punktowym wynoszącym w przybliżeniu 4,5.14, 18 Ta mutacja jest prawie na pewno więcej niż tylko połączonym markerem genetycznym, ponieważ gąbczasta neurodegeneracja rozwija się spontanicznie u myszy transgenicznych z mutacją. .32 Dwie inne mutacje – kodon 117 substytucja waliny i insercje sześciu powtórzeń sekwencji tandemowych w kodonie 53 – segregacja z chorobą CreutzfeldtaJakoba w małych rodzinach 17, 19, 39, 40 Dane sprzężeń dla tych mutacji nie są dostępne ze względu na mały rozmiar odpowiednich rodowodów
[więcej w: olx labrador, rvg, doreta cena ]