Porównanie Ximelagatranu z warfaryną w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po całkowitej wymianie stawu kolanowego ad

Instytucjonalna komisja rewizyjna w każdym ośrodku zatwierdziła protokół, a pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów przed przeprowadzeniem jakichkolwiek procedur badawczych. Badanie przeprowadzono zgodnie z zasadami etycznymi określonymi w Deklaracji Helsińskiej. Pacjenci byli poddawani badaniom przesiewowym od do 30 dni przed operacją i byli losowo przydzielani po powtórnym skriningu pooperacyjnym w celu otrzymania ximelagatranu w dawce 24 mg dwa razy na dobę, ximelagatranu w dawce 36 mg dwa razy na dobę lub warfaryny. Randomizację przeprowadzono przy użyciu systemu generowanego komputerowo, z warstwowaniem w każdym ośrodku, w zależności od tego, czy pacjenci przeszli operację jednostronną czy obustronną. Pacjenci
Uprawnionymi pacjentami były kobiety bez potencjału rodzicielskiego oraz mężczyźni ważący od 40 do 136 kg. Uwzględniono tylko pacjentów poddanych pierwszorzędnej całkowitej wymianie stawu kolanowego. Kryteriami wykluczenia była pneumatyczna kompresja nóg; unieruchomienie na 3 lub więcej dni; poważna operacja, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego lub odbiór jakiegokolwiek badanego leku w ciągu 30 dni przed operacją; krwawienie śródczaszkowe, zaotrzewnowe lub wewnątrzgałkowe lub inne zaburzenie związane ze zwiększonym ryzykiem krwawienia w ciągu 90 dni przed zabiegiem; krwawienie z przewodu pokarmowego w ciągu 90 dni przed zabiegiem, choroba wrzodowa zweryfikowana w badaniu endoskopowym w ciągu 30 dni przed zabiegiem lub w obu przypadkach; niekontrolowane nadciśnienie; nowotwór, który wymagał leczenia cytostatycznego lub sam był powodem całkowitej wymiany stawu kolanowego; poziom aminotransferazy alaninowej lub asparaginianowej większy niż dwukrotność górnej granicy zakresu normalnego; małopłytkowość; nadużywanie narkotyków lub alkoholu w ciągu ostatnich 6 miesięcy; uczulenie na kontrast lub jod; przeciwwskazanie do leczenia warfaryną; zaburzona czynność nerek (zdefiniowana przez szacowany klirens kreatyniny poniżej 30 ml na minutę) 18; i pourazowe znieczulenie zewnątrzoponowe lub lędźwiowe.
Jeśli cewnik zewnątrzoponowy lub rdzeniowy nadal był stosowany w okresie leczenia, cewnik miał być usunięty podczas minimalnych poziomów melagatranu (czynnego metabolitu ximelagatranu). Leczenie środkami trombolitycznymi, przeciwzakrzepowymi lub przeciwpłytkowymi, w tym heparynami, warfaryną, bezpośrednimi inhibitorami trombiny, dipirydamolem, sulfinpirazonem, tiklopidyną, klopidogrelem, kwasem acetylosalicylowym w dawce większej niż 500 mg na dobę i dekstranem, nie było dozwolone w ciągu siedmiu dni przed zabiegiem chirurgicznym lub w okresie podawania badanego leku.
Schematy leczenia
Warfarynę (Coumadin, Bristol-Myers Squibb) lub warfarynę placebo podawano każdego wieczora, z pierwszą dawką podaną wieczorem dnia operacji i dawką dostosowaną do uzyskania międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) wynoszącego 2,5 (zakres, Od 1.8 do 3.0). Ximelagatran w dawce 24 mg lub 36 mg w postaci tabletek (Exanta, AstraZeneca) lub placebo ximelagatran podawano rano i wieczorem po 12 godzinach lub dłużej po operacji, po osiągnięciu odpowiedniej hemostazy. Leczenie kontynuowano aż do wykonania flebografii. Aby dostosować dawkę warfaryny, wartości INR mierzono w sposób zaślepiony w dniach od do 3 po operacji, w dniu, w którym wykonywano flebografię, iw razie potrzeby
[więcej w: rebirthing jak to robić, logopedia łódź, zdrowe przekąski dla dzieci do szkoły ]
[przypisy: galgant cena, medyk rzeszów rejestracja, ultradźwięki przeciwwskazania ]