Mutacje somatyczne i zarodkowe genu HRPT2 w sporadycznym raku przytarczyc ad

Z tych powodów wydawało się prawdopodobne, że inaktywowanie mutacji somatycznych HRPT2 może wystąpić w sporadycznych raków przytarczyc. Metody
Pacjenci i próbki nowotworów
Tabela 1. Tabela 1. Mutacje genów HRPT2 i analizy utraty heterozygotyczności w raku przytarczyc od 15 pacjentów. Łącznie otrzymano 21 próbek przytarczyc z 15 pacjentów leczonych operacyjnie z powodu pierwotnej nadczynności przytarczyc w Stanach Zjednoczonych i Japonii. 21 próbek obejmowało 5 pierwotnych nowotworów, 6 miejscowych nawrotowych guzów i 10 odległych przerzutów (Tabela 1). Aby włączyć się do tego badania, wymagaliśmy jednoznacznej diagnozy raka przytarczyc, co wykazano w obecności odległych przerzutów lub powszechnej inwazji na sąsiadujące struktury i wznowę miejscową.3-9 Cechy histopatologiczne często związane z rakiem przytarczyc (ale nie rygorystycznie diagnozowane) takie jak włókniste prążki, liczne komórki w mitozie, architektura komórek beleczkowatych, atypia jądrowa i mikronaczyniowa inwazja otoczki mikronaczyniowej. Dla 10 z 15 pacjentów leukocyty krwi obwodowej służyły jako źródło DNA linii zarodkowej; dla Pacjenta 6 źródłem były normalne mięśnie. DNA z linii germinalnej nie był dostępny od czterech pacjentów.
W początkowej paratyroidektomii 15 pacjentów było w wieku od 20 do 62 lat (średnia, 43); 5 kobiet i 10 mężczyzn. Żaden z 15 pacjentów nie miał osobistej lub rodzinnej historii zespołu HPT-JT, mnogiej endokrynnej neoplazji typu lub innej rodzinnej postaci nadczynności przytarczyc podczas prezentacji. Po rozpoznaniu raka przytarczyc u Pacjenta 5 w gruźle zdiagnozowano gruczolaka przytarczycznego. Żaden pacjent nie miał napromieniowania na głowę i szyję lub moczowodu wtórnej lub trzeciorzędowej nadczynności przytarczyc, a żaden pacjent nie był leczony radioterapią lub chemioterapią.
Bezpośrednio po resekcji chirurgicznej próbki guza zamrożono w ciekłym azocie do przechowywania w temperaturze -80 ° C do momentu użycia. Genomowy DNA wyekstrahowano z tkanek nowotworowych i nie-guzowatych za pomocą trawienia proteinazą K, a następnie ekstrakcji fenol-chloroform i strącania etanolem. Próbki guza i krwi uzyskano zgodnie z protokołami zatwierdzonymi przez instytucjonalne zespoły kontrolne do badań na ludziach; pacjenci wyrazili świadomą zgodę zgodnie z tymi protokołami.
Wykrywanie mutacji HRPT2
21 próbek DNA gruczołu przytarczycznego analizowano pod kątem mutacji w genie HRPT2 przez bezpośrednie sekwencjonowanie obu nici. 17 egzonów genu, kodujących białko o 531 aminokwasach, zamplifikowano jako 15 różnych fragmentów przy użyciu starterów pochodzących z flankujących sekwencji intronowych lub 3 – lub 5 -nieulegających translacji (wymienionych w Dodatkowym dodatku 1, dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na http://www.nejm.org). Po amplifikacji, startery usunięto przez trawienie 10 U egzonukleazy I (Amersham Pharmacia Biotech) i U fosfatazą alkaliczną krewetki (Amersham).
Reakcje sekwencjonowania przeprowadzono za pomocą zestawu do sekwencjonowania cyklicznego BigDye Terminator (Applied Biosystems), jak opisano poprzednio. 27 Dane analizowano przy użyciu oprogramowania do sekwencjonowania i AutoAssembler (Applied Biosystems), i wszystkie mutacje potwierdzono przez powtarzane do przodu i do tyłu sekwencjonowanie zaangażowanego egzonu lub intronu z niezależnej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR)
[podobne: ginekolog na nfz białystok, gabinet ortodontyczny warszawa, rvg ]
[przypisy: galgant cena, medyk rzeszów rejestracja, ultradźwięki przeciwwskazania ]