Medical Mystery – The Answer

48-letnia kobieta z kalcydozą Universalis. Panel A pokazuje liczne guzki skóry i martwicę nacisku skóry prawej flanki oraz wapnienie ektopowe panelu B.
Tajemnicą medyczną w numerze z 25 września1 była 48-letnia kobieta, która miała 30-letnią historię zapalenia skórno-mięśniowego leczonego prednizolonem i która była dopuszczona do depresji i nudności. Uzyskano radiogram brzucha. Diagnoza jest kalcynoza uniwersalna, pokazana tutaj przez ektopowe zwapnienie (ryc. 1B). Jest to rzadkie powikłanie zapalenia skórno-mięśniowego wynikającego z dystroficznego zwapnienia w obrębie dotkniętej tkanki. Wystąpiła również martwica naskórka, jak widać na rysunku 1A.
Nicholas Magee, MRCP
Rory Convery, MRCP
Craigavon Area Hospital, Portadown BT63 5QQ, Irlandia Północna
Odniesienie1. Magee N, Convery R. Medyczna tajemnica. N Engl J Med 2003; 349: 1246-1246
Full Text Web of ScienceGoogle Scholar
(2)
[patrz też: ośrodek rehabilitacji dziennej, rvg, powiększanie ust kwasem hialuronowym cena ]
[więcej w: transport gazów oddechowych, chirurgia stomatologiczna warszawa, powiększanie ust kwasem hialuronowym cena ]