Kontrolowane badanie wdychanej pentamidyny w celu pierwotnego zapobiegania zapaleniu płuc Pneumocystis carinii ad

Komisja ds. Etyki Wydziału Medycyny Szpitala Uniwersyteckiego w Genewie oraz komitety etyczne wszystkich pozostałych ośrodków uczestniczących zaakceptowały projekt badania. Metody
Pacjenci kwalifikowali się do tego badania, jeśli byli seropozytywni w kierunku HIV, nie mieli historii PCP i mieli wynik w zakresie niedoboru odporności wynoszący co najmniej 5 punktów. Ocenę, przeznaczoną do selekcji pacjentów z wysokim ryzykiem PCP, 15 obliczono, przypisując każdemu pacjentowi 5 punktów za liczbę CD4 mniejszą niż 0,2 x 109 komórek na litr lub za wywołującą AIDS oportunistyczną infekcję; 3 punkty za kandydozę jamy ustnej i gardła, doustną leukoplakię owłosioną, utratę więcej niż 10 procent masy ciała lub gorączkę, w której temperatura wynosiła powyżej 38 ° C przez co najmniej trzy tygodnie; i 2 punkty dla wykrywalnego antygenu p24 w surowicy lub mięsaku Kaposiego. Pacjenci byli wykluczani, jeśli brali sulfonamidy, inne inhibitory metabolizmu kwasu foliowego lub klindamycynę lub byli obecnymi narkomanami, którzy raczej nie umawiali się na wizytę. Zostali zatrudnieni w ambulatoriach sześciu szpitali w Szwajcarii (57 pacjentów w Genewie, 34 w Zurychu, 24 w Bernie, 15 w Bazylei, 10 w St. Gallen i 7 w Lozannie) i 3 szpitale we Włoszech (65 pacjentów z dwa szpitale w Mediolanie i 11 z jednego szpitala w Ankonie).
Po tym, jak pacjenci wyrazili świadomą pisemną zgodę, przeprowadzono randomizację blokową, aby upewnić się, że równe liczby pacjentów zostaną przydzielone do grup leczonych placebo i leczonych pentamidyną w każdym ośrodku oraz że każdy blok czterech kolejnych pacjentów w każdym ośrodku zawierałby dwóch, którzy otrzymaliby pentamidynę.
Co 28 dni każdy pacjent leżał w pozycji półziemnej i wdychał 300 mg izetionianu pentamidyny lub 300 mg izetionianu sodu rozpuszczonego w 5 ml wody destylowanej, za pomocą aparatu Respirgard II (układ nebulizatora Respirgard II, Marquest, Englewood, Colo. ) połączony ze sprężonym powietrzem z prędkością przepływu 7 litrów na minutę. Standardowy kwestionariusz dotyczący incydentów i objawów podczas wdechu został wypełniony przez techników oddechowych. Miesięczne testy laboratoryjne obejmowały pełną morfologię krwi i pomiar enzymów wątrobowych i glukozy. Ponadto, co 6 miesięcy wykonywano radiografię klatki piersiowej i testy czynności płuc (pomiar pojemności życiowej i wymuszonej objętości wydechowej w ciągu jednej sekundy we wszystkich ośrodkach oraz zdolności dyfuzji tlenku węgla w Genewie, Zurychu i Bazylei).
Zdiagnozowano PCP, jeśli organizm pneumocystyczny został znaleziony w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego lub w indukowanej plwocinie i został poddany standardowej terapii, takiej jak ko-trimoksazol (trimetoprim-sulfametoksazol). Jeśli rozwinął się PCP, pacjent został wycofany z badania i otrzymał pentamidynę w celu profilaktyki.
Na podstawie możliwej skuteczności 80 procent dla profilaktyki pentamidyną i częstości występowania 20 procent rocznie dla PCP w grupie placebo, oszacowaliśmy, że 192 pacjentów będzie musiało być obserwowanych przez rok, aby pokazać działanie pentamidyny z 90 procentami pewność, z poziomem istotności 5 procent. 19, 20 Aby umożliwić utratę pacjentów z powodu przedwczesnych zgonów i niezgodności z protokołem badania, podjęliśmy próbę rekrutacji 200 pacjentów w ciągu jednego roku i kontynuowania ich przez co najmniej kolejny rok, podczas gdy mierzenie czasu do wystąpienia PCP
[podobne: terapia uzależnień warszawa nfz, półpasiec ile trwa, korona cyrkonowa ]