Extraneural Pathologic Prion Protein in Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease

U pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, patologiczne białko prionowe związane z chorobą (PrPSc) zidentyfikowano tylko w ośrodkowym układzie nerwowym i tkance węchowej. Zrozumienie dystrybucji PrPSc w chorobie Creutzfeldta-Jakoba jest ważne dla klasyfikacji i diagnozy, a być może nawet dla zapobiegania. Metody
Zastosowaliśmy wysoce czułą metodę wykrywania – polegającą na stężeniu PrPSc przez różnicowe strącanie kwasem fosforowolframowym sodu, co zwiększyło czułość analizy Western blot o maksymalnie trzy rzędy wielkości – w celu poszukiwania PrPSc w organach zewnątrznaumnikowych 36 pacjentów ze sporadycznymi Choroba Creutzfeldta-Jakoba, która zmarła w latach 1996-2002.
Wyniki
PrPSc był obecny w tkance mózgowej wszystkich pacjentów. Ponadto znaleźliśmy PrPSc w 10 z 28 próbek śledziony oraz w 8 z 32 próbek mięśni szkieletowych. Trzech pacjentów miało PrPSc zarówno w śledzionie, jak i próbkach mięśni. Pacjenci z pozaustrojowym PrPSc mieli znacznie dłuższy czas trwania choroby i częściej mieli niezbyt częste molekularne warianty sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba niż pacjenci bez pozawieleniowego PrPSc.
Wnioski
Wykorzystując wrażliwe techniki, zidentyfikowaliśmy pozasiencyjne odkładanie PrPSc w śledzionie i próbkach mięśni od około jednej trzeciej pacjentów, którzy zmarli z powodu sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba. Wydaje się, że nadmierne obciążenie PrPSc koreluje z długim czasem trwania choroby.
Wprowadzenie
Choroby Prion charakteryzują się zwyrodnieniem centralnej tkanki nerwowej związanym z replikacją czynnika przenikającego, priony.1 Priony składają się głównie z nieprawidłowego, częściowo opornego na proteazy konformera (PrPSc) białka komórkowego (PrPC) .2 Chociaż tkanki uszkodzenie występuje tylko w ośrodkowym układzie nerwowym, nagromadzenie PrPSc i infekcyjność prionów niekoniecznie są ograniczone do tkanki nerwowej we wszystkich chorobach prionowych. W trzęsawce owiec, przewlekłej wyniszczającej chorobie jelenia i licznych zwierzęcych modelach chorób prionowych, priony atakują układ limforektularny.3 PrPSc został również zgłoszony w mięśniach szkieletowych myszy z eksperymentalnie wywołaną chorobą prionową.
Najczęstszą chorobą prionową u ludzi jest choroba Creutzfeldta-Jakoba, która została sklasyfikowana jako sporadyczna, rodzinna, jatrogenna lub odmiana. Przyczyna sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba jest niejasna, podczas gdy dane biochemiczne, histopatologiczne i epidemiologiczne sugerują, że odmiana ta wynika z przenoszenia prionów gąbczastej encefalopatii bydlęcej na ludzi. 6, 6 PrPSc kumuluje się w migdałach7 i innych narządach układu limfatycznego8 u pacjentów z wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba 9, podczas gdy nie uważa się, że sporadyczna forma choroby jest ukierunkowana na układ limforektularny10. Rzekomo wyjątkowy udział układu limforektularnego w wariancie choroby Creutzfeldta-Jakoba służy jako kryterium diagnostyczne do odróżnienia wariantu od sporadycznego Creutzfeldta. Choroba Jakoba i jest jednym z podstawowych dowodów na to, że te formy reprezentują dwie odrębne jednostki chorobowe. 6. Udoskonalenie wrażliwości metod wykrywania11 skłoniło nas do ponownego zbadania dystrybucji PrPSc u ludzi ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba.
Metody
Kolekcja próbek
Pobraliśmy próbki ośrodkowego układu nerwowego, śledziony i mięśni podczas autopsji z kohorty szwajcarskich pacjentów, którzy zmarli w latach 1996-2002: 36 pacjentów z chorobą prionową (36 próbek mózgu, 32 próbki mięśni i 28 próbek śledziony), 10 z chorobą Alzheimera (10 próbek mięśni i 8 śledzion) i 9 pacjentów bez zaburzeń neurologicznych (9 próbek mięśni i 9 śledzion)
[przypisy: ginekolog na nfz białystok, leczenie nadpotliwosci, medyk rzeszów rejestracja ]
[więcej w: korona cyrkonowa, dietetyk kraków cena, mrukmed ]